‘Hãy mang giấc mơ của bạn lên đôi chân để dẫn lối giấc mơ thành hiện thực.’

‘Hãy mang giấc mơ của bạn
lên đôi chân
để dẫn lối giấc mơ thành hiện thực.’

Roger Vivier